Trädgårdsskötsel & Trädfällning & Stubbfräsning

Behöver häckarna klippas eller trädet som står i vägen fällas? Med våra duktiga medarbetare och vära kunniga samarbetspartners kan vi erbjuda dessa tjänster.

Läs mer

Trädgårdsservice

Vi hjälper dig att sköta din gräsmatta, från gödsling till löpande klippning och trimning. Vi har maskiner passande från minsta villamattan till fotbollsplaner. För villaträdgården erbjuder vi multiklipp för gräsmattans bästa. Vi utför även häckklippning och röjning av ängsmark och liknande.

Vill du ha hjälp att rensa dina rabatter ordnar vi även detta. Vi ombesörjer även uppgrävning av buskar, häckar mm och skulle det bli stubbar kvar fräser vi dessa.

Arboristtjänster & stubbfräsning

Söker du en arborist eller hjälp med en gammal stubbe? Utgör ett träd en fara för fastigheten eller skymmer den utsikten? Står en stubbe i vägen möjligtvis eller behövs en kronrensning? Nu kan vi även erbjuda ett brett utbud av arboristtjänster till våra kunder. Träd ska vara vara säkra, vackra, problemfria samt långlivade. Exempel på arboristtjänster vi utför är bland annat trädfällning helt eller "bit-för-bit", kronrensning, samt givetvis bortforsling av ris. Stubbfräsning är en av våra nya tjänster. Vi fräser stubbar upp till ca 40-50 cm med våra mindre maskiner. Dessa maskiner gör ingen åverkan på din gräsmatta och när fräsningen är klar kan du så gräs. Du kan känna dig trygg i att anlita oss då vi är kompetenta och erfarna.
Både vi och våra partners innehar självfallet nödvändiga försäkringar.